Cảng Trường Thọ thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông

2022-04-21 15:11:56

Cảng Trường Thọ thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông là một cảng sông nằm phía bờ trái sông Sài gòn. Đây là một sông lớn ...

Đọc tiếp